Porsche Ringi Sügiskart 2023 IV etapp / Porsche Ring Autumn Kart 2023 4th stage

40.00 sh KM

49 laos

Tootekood: 0-1-1-1-1 Kategooria:

Kirjeldus

Siin registreerud IV etapile, mis toimub 2.12.23.

Porsche Ringi Sügiskart 2023

 

Porsche Ringi Sügiskart 2023 on 4-etapiline hobikardisari, mida korraldab Rada OÜ ja mis toimub järgnevatel kuupäevadel:

  1. etapp 5.11.23
  2. etapp 18.11.23
  3. etapp 25.11.23
  4. etapp 2.12.23
  5. Osalejad

1.1 Osaleda saavad kõik soovijad, kes on piisava pikkusega, et oleks võimalik karti juhtida. Ligikaudu on kardi juhimiseks vajalik minimaalne pikkus 140 cm;

1.2 Osalemiseks ei ole vaja võistleja litsentsi ega juhiluba;

1.3 Alaealise osaleja korral on vajalik lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut. Nimetatud nõusoleku saab allkirjastada ürituse toimumise asukohas või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@porschering.ee.

  1. Osavõtutasu

2.1 Osavõtutasu on €40 iga etapi kohta. Osavõtutasu saab tasuda registreerumisel e-poes või kohapeal kas sularahas või pangakaardiga. Osavõtutasu sisaldab 10-minutilist kvalifikatsioonisõitu ja 10-minutilist finaalsõitu;

2.2 Igal osalejal on võimalik enne kvalifikatsioonisõite teha piiramata arv 10-minutilisi treeningsõite vastavalt kardiraja ajakavale makstes iga treeningsõidu eest täiendavalt €20.

  1. Registreerumine

3.1 Eelregistreerumine on võimalik e-poes valides tooteks konkreetse etapi osavõtu ;

3.2 Registreerumine on avatud vabade kohtade olemasolul. Koha etapil osalemiseks kinnitab osavõtutasu tasumine.;

3.3 Iga etapil saab osaleda kuni 50 osalejat;

3.4 Registreerunud osalejale ei tagastata mitteosalemise korral tasutud osavõtutasu.

  1. Sarja punktiarvestus ja autasustamine

4.1 Igal etapil saab etapi võitja sellise summa punkte, kui palju on etapil osalejaid. Osalejaks loetakse finaalsõidus startinud sõitjat. Teise koha saavutanud osaleja saab vastavalt ühe punkti võitjast vähem ja samasuguse 1-punktilise sammuga saavad kõik osalejad punkte, sh viimase koha saavutanud osaleja saab ühe punkti.

4.2 Võistlussõidus punktiarvestusse kvalifitseerumiseks peab osaleja läbima finaalsõidus minimaalselt 1/2 etapi võitja poolt läbitud ringide arvust;

4.3 Iga etapi esikolmikut autasustatakse diplomite või karikatega;

4.4 Iga etapi kokkuvõttev paremusjärjestus moodustub selliselt, et esimesed kuni 11 kohta selguvad vastavalt Superfinaali tulemustele, järgnevad 11 kohta vastavalt B-finaali tulemustele ja viimased kohad vastavalt C-finaali kohtadele ja nii edasi kuni kõik kvalifitseerunud osalejad on sätitud pingeritta.

4.5 Porsche Ringi Sügiskart 2023 sarja arvestuse paremusjärjestus moodustub iga etapi punktide liitmise teel. Kõige rohkem punkte kogunud osaleja saavutab esikoha ja vastavalt väiksema punktide arvuga osaleja järgmise. Arvesse lähevad kõikide etappide punktid. Punktisummade võrdsuse korral saab parema koha see osaleja, kellel on rohkem esikohtasid. Esikohtade võrdsuse või puudumise korral lähtutakse teistest kohtadest ja nii edasi.

  1. Etapi korraldus

5.1 Lisakaalud

5.1.1 Iga osavõtja kasutatavale kardile lisatakse lisaraskused järgmiselt vastavalt osavõtja kehamassile:

Sõitja mass koos sõiduvarustusega, kg Lisaballast, kg
Kuni 69,99 20
70 kuni 74,99 15
75 kuni 79,99 10
80 kuni 84,99 5
Üle 85 0

 

5.2 Kartide valik

5.2.1 Sarja korraldaja annab endast parima, et tagada kasutatavate kartide võrdsus, kuid tehniliselt ei pruugi see alati täielikult õnnestuda. Osalejad aktsepteerivad osaledes seda, et esineda võib mõningast tehnilist erinevust kartide osas;

5.2.2 Kasutatavad kardid jagatakse osalejatele finaalsõitudes selliselt, nad paigutatakse stardirivvi kartide võistlusnumbrite kahanevas järjekorras selliselt, et esimesel stardipostitsioonil on väikseima võistlusnumbriga kart. Osaleja positsioon stardirivis sõltub kvalifikatsioonisõidu tulemusest.

5.3 Treeningsõidud

5.3.1 Treeningsõidud ei sisaldu etapi osavõtutasus. Treeningsõite saab teha vastavalt punktis 2.2 toodud tingimustele.

5.4 Kvalifikatsioonisõidud

5.4.1 Kvalifikatsioonisõidu pikkuseks on 10 minutit.

5.5 Stardijärjekorra moodustamine

5.5.1 Finaalsõitude stardijärjekord moodustatakse vastavalt kvalifikatsioonisõidus sõidetud parimale ringiajale selliselt, et kiirema ringiaja sõitnud osaleja paigutatakse paremale stardipositsioonile. See tähendab, et kvalifikatsioonis kiireima aja sõitnud osaleja paigutatakse esimesele stardipositsioonile ja aeglasemad ringiaegade kahanevas järjekorras vastavalt järgmistele positsioonidele. Kvalifikatsioonis mitteosalenud või aega mitte kirja saanud osaleja paigutatakse finaalsõitudes stardikohale viimasele kohale. Mitme mittekvalifitseerunu korral nende omavaheline järjekord loositakse;

5.5.2 Igas finaalsõidus osaleb kuni 10 osalejat. Vastavalt osalejatel arvule jagatakse sõitjad kuni kolme finaalsõitu selliselt, et superfinaalis stardib kuni 10 osalejad, B-finaalis kuni 10 osalejat ja C-finaalis kuni 10 osalejat. Finaalide stardikohtade täitmist alustatakse Superfinaalist, kuhu paigutatakse kuni 10 kiiremat osalejat, B-finaali järgmised 10 osalejat, C-finaali järgmised kuni 10 osalejat ja nii edasi kuni kõikide osalejate paigutamiseni sõitudesse;

5.5.3 Finaalsõite alustatakse aeglasemast finaalist ja jätkatakse järjest kiiremate finaalidega, viimasena sõidetakse Superfinaal, kus osalevad kõige kiiremad kvalifikatsiooniajad saavutanud osalejad. Aeglasema finaali võitja saab õiguse startida täiendavalt kiirema finaali sõitjatele järgmise kiirema finaali viimaselt kohalt.

5.6 Stardiprotseduur

5.6.1 Start on seisev. Osalejad istuvad kartides, millede mootorid töötavad. Stardiprotseduur algab punaste stardifooride ükshaaval süttimisega. Kokku süttib viis (5) punast tuld. Stardi hetkeks on kõikide punaste tulede kustumine.

5.7 Võistlussõidu pikkus

5.7.1 Võistlussõidu pikkuseks on 10 minutit. Finišilipp antakse esimesena selle osaleja ette, kes asub liidripositsioonil pärast seda kui liider ületab finišijoone pärast 10-minutilise sõiduaja täitumist ja seejärel kõikidele järgnevatele osalejatele. Finišilipu saamisel kohustub osaleja vähendama kiirust ja sõitma rahulikus tempos ringi lõpuni ning naasma boksilalale.

5.8 Ohutus ja vastutus

5.8.1 Osalejad saavad aru ja mõistavad, et nad osalevad kardivõistlusel, mille käigus võivad nad ise saada viga või tekitada teistele vigastusi. Sellest hoolimata on osalejad nõus üritusel osalema;

5.8.2 Osalejad mõistavad, et oma tegevuse või tegevusetuse tõttu võivad nad tekitada varalist kahju. Varalise kahju tekitamisel kohustub osaleja tekitatud varalise kahju hüvitama. Iga osaleja vastutab tema kasutuses oleva kardile tekkinud kahjustuste eest, seal hulgas ka juhul kui kardile tekkinud kahjustus tekkis näiteks teise osalejaga kokkupõrke tulemusel kuid osaleja ise seda kokkupõrget ei põhjustanud. Sellisel juhul on osalejal õigus nõuda omakorda kahju hüvitamist kahju põhjustanud osalejalt ja teisel osalejal on kohustus see kahju hüvitada;

5.8.3 Ohtliku sõidustiili, rammimise, rajapiiride ületamise, avarii põhjustamise ja muude ebakorrektsete tegevuste eest võib võistluse juht karistada osalejat kas läbitud ringide arvu vähendamise, stop-and-go karistuse või võistluselt eemaldamisega.

5.8.4 Valestarti karistatakse 5 sekundi lisamisega sõiduajale. Karistus lisatakse ajavõtuprogrammi pärast finišeerumist. Valestardiks loetakse sellist liikumist enne stardihetke, millega osaleja sai stardis eelise. Näiteks kui osaleja alustas liikumist enne stardi kuid jäi enne stardi hetke uuesti seisma, siis seda ei loeta valestardiks kui osaleja ei parandanud enne esimest kurvi oma positsiooni. Konkreetse otsuse valestardi toimumise kohta teeb võistluse juht.

Link to Sodi World Series info.

Sodi World Series video presentation.

Event Details

Date: 2022-07-23

Start time: 10:00

End time: 22:30

Venue: Porsche Ring

Email: info@porschering.ee